Wyniki sprawdzianów

Data ćw. Grupy
1 2 3
11.10 wyniki wyniki wyniki
18.10 wyniki wyniki wyniki
25.10 wyniki wyniki wyniki
08.11 wyniki wyniki wyniki
15.11 wyniki wyniki wyniki
Data sem. Seminarium
22.11 – uwaga 14:30 -16:45 wyniki
29.11 – uwaga 14:30 -16:45 wyniki
06.12 wyniki
13.12 wyniki
20.12 wyniki
Podziel się