II rok – Biochemia – studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Rok akademicki 2022/23

Regulamin zajęć z biochemii (pobierz)

WYKŁADY

(pobierz plan i program)

ĆWICZENIA

 plan ćwiczeń (pobierz)

 sala ćwiczeń przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej (parter)

UWAGA!!!

Przychodząc na ćwiczenia studenci powinni mieć opanowany materiał teoretyczny (kolokwium wejściowe)!

WYNIKI SPRAWDZIANÓW

SEMINARIA

 plan seminariów (pobierz)

UWAGA!!!

Przychodząc na seminaria studenci powinni mieć opanowany materiał teoretyczny (kolokwium wejściowe)!

WYNIKI KOLOKWIUM Z SEMINARIÓW

Podziel się