Współpraca naukowa z jednostkami

Dr Elliott D.Rosen, dr Małgorzata Kamocka,
Indianapolis, USA
Department of Medical and Molecular Genetics, Indiana University School of Medicine.
Wspólne badania dotyczące różnic międzygatunkowych między prokoagulantem nowotworowym izolowanym z różnych gatunków
Data rozpoczecia współpracy: 2001 r.

Dr Carminita Frost, Dr Nalise Low Ah Kee,
Port Elizabeth, RPA
Department of Biochemistry and Microbiology, Nelson Mandela Metropolitan University.
Wspólne badania dotyczące naturalnych substratów dla prokoagulanta nowotworowego
Data rozpoczęcia współpracy: 2007 r.

Dr Helena Sztajer,
German Research Centre for Biotechnology, Braunschweig, Germany.
Współpraca dotyczy badań receptora alfa-fetoproteiny w komórkach nowotworowych i jego ligandów peptydowych.
Data rozpoczęcia: 2005 r

Prof. Thomas J. Slaga
Department of Pharmacology, University of Texas  Health Science Center  San Antonio, USA
Współpraca od 1990 r. poparta wieloma publikacjami
Nowotworowe białko P65. Poszukiwanie czynników o właściwościach antykancerogennych.
21.10. 2011r. prof. T.J. Slaga został uhonorowany tytułem Doctora Honoris Causa UMED w Łodzi

Prof. Alexei Sazanov
Leningrad State University Named by A.S. Pushkin od 2012 r.
Badania polimorfizmów genów kodujących transportery błonowe  u bakterii i komórkach człowieka

Prof. Leszek Golonka
Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Technical University in Wrocław od 2011 r.
Lab-on-chip technology
Wydziałowy Zakład Mikrosystemów i Fotoniki powstał 30 czerwca 2006 roku. Należy do struktury organizacyjnej Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

Podziel się