Studenckie Koło Naukowe

Logo KołaAutorka logo: Zuzanna Rzepecka

 

Tematyka prac studentów należących do Studenckiego Koła Naukowego przy Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki obejmuje wykorzystanie takich technik biologii molekularnej jak PCR, real-time PCR, sekwencjonowanie, RFLP, elektroforeza w żelach agarozowym i poliakrylamidowym oraz Western-blot.

 

Spotkania Koła Naukowego
po wcześniejszym umówieniu drogą mailową oraz zapisaniu się przez Kalendarz Outlook w Zespole Teams.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!!

Opiekun:
prof. Ewa Balcerczak
ewa.balcerczak@umed.lodz.pl

Opiekunowie tematów badawczych:

dr Agnieszka Jeleń, dr Dagmara Szmajda-Krygier, mgr Agnieszka Wosiak, dr Jacek Pietrzak

Przewodniczący:

Wojciech Pitas, V rok Farmacja

 

SUKCESY KOŁA :
Ponad 30 nagród i wyróżnień na konferencjach ogólnopolskich oraz na wydziałowych konkursach prac magisterskich do których badania Studenci rozpoczęli podczas aktywności w kole naukowym.

 1. III nagroda – Wydziałowy Przegląd Prac Magisterskich Ekspresja genu P65 i amplifikacja onkogenu K-ras w raku jelita grubego, Sławomir Lipa 2001
 2. II Nagroda- Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich Mutacje genu MDR1 kodującego glikoproteinę P oraz ocena ekspresji genu kodującego białko oporności raka piersi (BCRP) w białaczkach, Magdalena Mistygacz 2002
 3. Wyróżnienie- Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich Ekspresja genów HMGI(Y), cykliny D1, p65 oraz mutacje genu K-ras w nowotworach złośliwych jelita grubego, Maciej Wojtylak 2002
 4. Nagroda- Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich Ekspresja genu kodującego cyklinę D1 w nowotworach jelita grubego, Paweł Kumor 2003
 5. I nagroda – Uczelniany Przegląd Prac Magisterskich. Ekspresja genów HMGA1 i NIS w rakach tarczycy, Milena Tosiek 2004
 6. Wyróżnienie w sesji prac onkologicznych na XLII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy Ocena ekspresji genu HMGA1 metodą RT-PCR w nowotworach tarczycy, Milena Tosiek 2004
 7. III miejsce w sesji onkologicznej na XLII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy Ocena polimorfizmów C1236T oraz C3435T genu MDR1 w szpiczakach, Karolina Całka 2004
 8. III miejsce w sesji internistycznej na XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy Impact of the mdr1 gene polymorphisms on effectivness of chemotherapy in multiple myloma, Karolina Całka 2005
 9. I nagroda za najlepszą pracę eksperymentalną w sesji onkologicznej na XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy Assessment of the N363S polymorphism in the glucocorticoid receptor gene in patients with multiple myeloma treated with VAD system, Magdalena Górska 2006
 10. I Nagroda Polimorfizm genu MDR1 (ABCB1) kodującego białko oporności wielolekowej u osób chorych na raka jelita grubego w populacji Łódzkiej I Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodej Farmacji, Mariusz Panczyk Warszawa 9-10 Grudnia 2006
 11. II miejsce w Sesji Chorób Wewnętrznych. 49 Ogólnopolska i 7 Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy „Juvenes pro medicina” ABCB1 gene haplotype analisis in terms of multidrug resistance in Helicobacter pylori infected individuals, Marta Żebrowska, Marcin Jażdżyk, Magdalena Tepper, Łódź 15-16.04.2011
 1. III miejsce w Sesji Chorób Wewnętrznych. 49 Ogólnopolska i 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy „Juvenes pro medicina” Polymorphism G-308A of TNFA gene in patients with Helicobacter pylori infection, Marcin Jażdżyk, Marta Żebrowska, Magdalena Tepper, 2011, Łódź 15-16.04.2011
 2. Wyróżnienie w sesji Choroby Wewnętrzne I 50 Ogólnopolska i 8 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, „Juvenes pro medicina” Compare exons of the FJ194940.1 gene transcripts, Jażdżyk Marcin, Żebrowska Marta, Domowicz Patrycja, Bartczak Malwina, Łódź 19-21.04.2012
 3. I miejsce w sesji Choroby Wewnętrzne 50 Ogólnopolska i 8 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, „Juvenes pro medicina” Evaluation of polymorphisms and expression of ABCB1 gene in the group of patients infected with Helicobacter pylori, Żebrowska Marta, Jażdżyk Marcin, Jeleń Agnieszka, Łódź 19-21.04.2012
 4. Wyróżnienie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Evaluation of polymorphisms and expression of ABCB1 gene in the group of patients infected with Helicobacter pylori, Żebrowska Marta, Jażdżyk Marcin, Jeleń Agnieszka 2012
 5. III miejsce w Sesji Chorób Wewnętrznych 51 Ogólnopolska i 9 Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Studenckich Towarzystw Naukowych I Młodych Lekarzy „Juvenes Pro Medicina” Ustalenie poziomów ekspresji genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej pacjentów z chorobą wrzodową żołądka / Determination of ABCB1 gene expression level in biopsy samples taken from patients suffering from gastric ulcer, Szmajda Dagmara, Krygier Adrian, Klatte Karolina, Kubera Lena, Jażdżyk Marcin, 2013, Łódź 25-27.04.2013
 6. III miejsce w sesji doniesień ustnych I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej Ocena polimorfizmu 2677 genu ABCB1 (MDR1) kodującego białko oporności wielolekowej P-gp u osób chorych na depresję Świechowski Rafał, Rutkowski Jakub, Jeleń Agnieszka. Sosnowiec 14-15.10.2013
 7. 1 miejsce w sesji doniesień ustnych I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej Ustalenie poziomów ekspresji genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej pochodzących od pacjentów z chorobą wrzodową żołądka Krygier Adrian, Szmajda Dagmara. Sosnowiec.14-15.10.2013,
 8. I miejsce w sesji Psychiatrii i Psychologii Klinicznej 52 Ogólnopolska i 10 Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy „Juvenes Pro Medicina”, Investigation of selected polymorphisms of ABCB1 gene in predisposition to depression development. Jeleń Agnieszka, Świechowski Rafał, Rutkowski Jakub, Łódź, 8-10.05.2014
 9. I miejsce w sesji Psychiatrii i Psychologii Klinicznej 10th Warsaw International Medical Congress For Young Scientists „WIMC”, The influence of polymorphism at position 2677 of the ABCB1 gene encoding a multidrug resistance protein (P-gp) on pharmacological treatment efficacy in patients with depression Świechowski Rafał, Rutkowski Jakub, Jeleń Agnieszka. Warsaw, May 15-18TH 2014
 10. Paulina Młudzik. Wykrywanie Proteinaz cysteinowych metodą elektroforezy z wykorzystaniem jodoacetamidu biotynylowanego. 2015 kierownik pracy. II-miejsce na I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej, Młodzi diagności w Łodzi
 11. III miejsce w sesji Onkologii i Hematologii – 53. Ogólnopolska i 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studentów i Młodych Lekarzy „Juvenes Pro Medicina”, Assessment of ABCB1 gene promoter region polymorphism in tissues obtained from gastric cancer patients Szmajda Dagmara, Krygier Adrian, Klatte Karolina. , Łódź 22-23.05.2015
 12. VI miejsce na Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich 13.11. 2015. Ocena ekspresji genu ABCC1 kodującego białko MRP1 u osób chorych na depresję. Expression of ABCC1 gene encoding MRP 1 in patients with depression. Rafał Świechowski, Łódź, 2015
 13. II miejsce na Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich. Ocena wybranego polimorfizmu genu ABCB1 u pacjentów z rakiem żołądka. Dagmara Szmajda Łódź, 13.11.2015
 14. II Nagroda ufundowana przez KIDL za pracę magisterską Ocena wybranego polimorfizmu genu ABCB1 u pacjentów z rakiem żołądka. Dagmara Szmajda 2015
 15. IV miejsce na Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, Ocena polimorfizmu w regionie promotora genu ABC1 w chorobie wrzodowej żołądka Adrian Krygier Łódź,13.11. 2015
 16. III Nagroda ufundowana przez KIDL za prace magisterską Ocena polimorfizmu w regionie promotora genu ABC1 w chorobie wrzodowej żołądka Adrian Krygier 2015
 17. II Miejsce  w sesji plakatowej w ramach  konferencji pt. „Farmacja onkologiczna – wyzwania i perspektywy” połączonej z IX Ogólnopolskim Konkursem Opieki Farmaceutycznej Katarzyna Mazur, Wrocław 2016
 18. I miejsce w sesji plakatowej w  „III Konferencji Naukowo-Szkoleniowa Studentów Wydziału Farmaceutycznego” za pracę „Ocena ekspresji genu AQP3 w grupie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializom” Mosek Kinga, Lenda Bartosz, Łódź 2019
 19. Wyróżnienie w „The 58th Polish and 16th International Juvenes Pro Medicina Conference” za pracę „Evaluation of AQP3 and AQP5 genes expression in hemodialyzed patients with end-stage renal disease”, Lenda Bartosz, Mosek Kinga, Łódź 2020

Dwie studentki  Katarzyna Niebudek i Katarzyna Mazur (dwa projekty) z SKN zostały w roku 2016 laureatkami w konkursie „Granty UMedu”, w którym nagrodzono 7 najlepszych projektów z całej uczelni.

 

Podziel się