Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakładu Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to akademicki ośrodek prowadzący działalność naukowo-diagnostyczną. Pracownia została wpisana, przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, na listę medycznych laboratoriów diagnostycznych (numer w ewidencji: 2180).

Dysponujemy specjalistyczną aparaturą pozwalającą na przeprowadzenie diagnostyki wykorzystującej techniki biologii molekularnej.

Wszystkie badania są przeprowadzane przez wykwalifikowany zespół składający się z diagnostów laboratoryjnych, posiadających tytuł specjalisty oraz w trakcie trwania specjalizacji. Są to osoby z dużym doświadczeniem w diagnostyce molekularnej, których wiedza oraz umiejętności są nieustająco doskonalone.

Nadrzędnym celem Pracowni jest terminowe dostarczenie pacjentowi rzetelnych wyników badań, które przyspieszą postawienie właściwej diagnozy oraz wprowadzenie najskuteczniejszego leczenia. Priorytetem jest najwyższa jakość wykonywanych badań. Skrupulatnie przestrzegamy wszystkich przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej ze szczególnym uwzględnienie zasady poufności i ochrony danych osobowych

KIEROWNIK

prof. dr hab. Ewa Balcerczak
tel./fax: 42 6779130
e-mail: ewa.balcerczak@umed.lodz.pl

PRACOWNICY

dr hab. Aleksandra Sałagacka-Kubiak
tel./fax: 42 6779130
e-mail: aleksandra.salagacka@umed.lodz.pl

dr Marta Żebrowska-Nawrocka

tel./fax: 42 6779130
e-mail: marta.zebrowska@umed.lodz.pl

dr Agnieszka Jeleń

tel./fax: 42 6779130

e-mail: agnieszka.jelen@umed.lodz.pl

 

 

DYDAKTYKA

Zajęcia na kierunku Farmacja
II rok- przedmiot Biochemia
III rok – przedmiot Biologia Molekularna

Zajęcia dla Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
II rok – przedmiot Biochemia
II rok – przedmiot Biologia Molekularna
III rok – przedmiot Biochemia Kliniczna
III rok – przedmiot Diagnostyka Molekularna
IV rok – zajęcia fakultatywne

 

PRACOWNIA UCZESTNICZY W ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU KURSÓW W RAMACH SPECJALIZACJI I SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO

 

TEMATYKA BADAWCZA:

 1. Ocena genu kodującego białko o masie cz. 65 kDa: budowa, chromosomowa lokalizacja mechanizmy prowadzące do ekspresji w tkankach nowotworowych, ocena ekspresji w nowotworach jelita grubego, prostaty, tarczycy, sutka oraz białaczkach
 2. Ocena ekspresji wybranych genów w nowotworach jelita grubego i tarczycy.
 3. Ocena polimorfizmów i ekspresji genów związanych z opornością wielolekową w białaczkach, szpiczaku mnogim oraz jelicie grubym.
 4. Ocena wpływu nowych, potencjalnych cytostatyków na ekspresję genów związanych z apoptozą i opornością wielolekową w wybranych liniach hodowlanych ludzkich nowotworów i białaczkach.

WYKAZ PUBLIKACJI OD 2003 ROKU:

Prace oryginalne

 1. P65 and c-erbB2 genes expression in breast tumors: comparison with some histological typing, grading and clinical staging. E Balcerczak, M Mirowski, D Jesionek-Kupnicka, J Bartkowiak, R Kubiak, R Wierzbicki. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2003 Vol. 22 nr 2 s. 421-427
 2. HMGI(Y) gene expression in colorectal cancer: comparison with some histological typing, grading, and clinical staging. M Balcerczak, G Pasz-Walczak, E Balcerczak, M Wojtylak, R Kordek, M Mirowski. Pathol. Res. Pract. 2003 Vol. 199 nr 10 s. 641-646
 3. Expression of the p65 gene in patients with colorectal cancer: comparison with some histological typing, grading and clinical staging. M Balcerczak, E Balcerczak, G Pasz-Walczak, R Kordek, M Mirowski. Eur. J. Surg. Oncol. 2004 Vol. 30 nr 3 s. 266-270
 4. Usefulness of polyclonal antibodies raised against P65 oncofetal protein in immunohistochemical diagnosis of ductal breast cancer. H Niewiadomska, M Mirowski, J Świtalska, E Balcerczak, R Kubiak, R Wierzbicki. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2004 Vol. 23 nr 1 s. 113-119
 5. Expression of p65 gene in experimental colon cancer under the influence of 5-fluorouracil given alone and in combination with hormonal modulation. G Mełeń-Mucha, E Balcerczak, S Mucha, M Pańczyk, S Lipa, M Mirowski. Neoplasma 2004 Vol. 51 nr 4 s. 319-324
 6. Cyclin D1 protein and CCND1 gene expression in colorectal cancer. E Balcerczak, G Pasz-Walczak, P Kumor, M Panczyk, R Kordek, R Wierzbicki, M Mirowski. Eur. J. Surg. Oncol. 2005 Vol. 31 nr 7 s. 721-726
 7. Expression of the P65 gene in gastric cencer and in tissues with or without Helicobacter pylori infection. E Balcerczak, T Jankowski, A Becht, M Balcerczak, R Janiuk, D Jesionek-Kupnicka, J Sztompka, M Mirowski. Neoplasma 2005 Vol. 52 nr 6 s. 464-468
 8. Quantitative analysis of the P65 gene expression in patients with coloroctal cancer. E Balcerczak, M Balcerczak, M Mirowski. Int. J. Biomed. Sci. 2007 Vol 3 n4 4s. 287-291
 9. Distribution of allelic variants of functional C3435T polymorphism of drug transporter MDR1 gene in a sample of Polish population. K Jamroziak, E Balcerczak, W Młynarski, M Mirowski, T Robak. Pol. J. Pharm. 2002 Vol. 54 nr 4 s. 495-500
 10. Expression of C-ERBB2 and P65 genes and their protein products in follicular neoplasms of thyroid gland. W Czyż, E Balcerczak, M Rudowicz, H Niewiadomska, Z Pasieka, K Kuzdak, M Mirowski. Fol. Histochem. Cytobiol. 2003 Vol. 41 nr 2 s. 91-95
 11. Induction of caspase 3 and modulation of some apoptotic genes in human acute promyelocytic leukemia HL-60 cells by carboplatin with amifostine. M Mirowski, M Różalski, U Krajewska, E Balcerczak, W Młynarski, R Wierzbicki. Pol. J. Pharm. 2003 Vol. 55 nr 2 s. 227-234
 12. Functional C3435T polymorphism of MDR1 gene: an impact on genetic susceptibility and clinical outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia. K Jamroziak, W Młynarski, E Balcerczak, M Mistygacz, J Trelińska, M Mirowski, J Bodalski, T Robak. Eur. J. Haematol. 2004 Vol. 72 nr 5 s. 314-321
 13. HMGI(Y) gene expression as a potential marker of thyroid follicular carcinoma. W Czyż, E Balcerczak, M Jakubiak, Z Pasieka, K Kuzdak, MMirowski. Langenbecks Arch. Surg. 2004 Vol. 389 nr 3 s. 193-197
 14. Uptake of radiolabeled morphiceptin and its analogs by experimental mammary adenocarcinoma: in vitro and in vivo studies. M Mirowski, R Wiercioch, A Janecka, E Balcerczak, E Byszewska, G Birnbaum, S Byzia, P Garnuszek, R Wierzbicki. Nucl. Med. Biol. 2004 Vol. 31 nr 4 s. 451-45
 15. Induction of caspase 3 activity, bcl-2 bax and p65 gene expression modulation in human acute promyelocytic leukemia HL-60 cells by doxorubicin with amifostine. M Różalski, M Mirowski, E Balcerczak, U Krajewska, W Młynarski, R Wierzbicki. Pharmacol. Rep. 2005 Vol. 57 nr 3 s. 360-366 Uwagi: do 2004 – Polish Journal of Pharmacology
 16. Multi-drug transporter MDR1 gene polymorphism and prognosis in adult acute lymphoblastic leukemia. K Jamroziak, E Balcerczak, B Cebula, M Kowalczyk, M Panczyk, A Janus, P Smolewski, M Mirowski, T Robak. Pharmacol. Rep. 2005 Vol. 57 nr 6 s. 882-888
 17. MDR1 (ABCB1) gene polymorphism C3435T is associated with P-glycoprotein activity in B-cell chronic lymphocytic leukemia. K Jamroziak, E Balcerczak, P Smolewski, R W Robey, B Cebula, M Panczyk, M Kowalczyk, A Szmigielska-Kapłon, M Mirowski, S E Bates, T Robak. Pharmacol. Rep. 2006 Vol. 58 nr 5 s. 720-728
 18. No influence of 3435C>T ABCB1 (MDR1) gene polymorphism on risk of adult acute myeloid leukemia nad P-glycoprotein expression in blast cells. K Jamroziak, E Balcerczak, B Cebula, A Janus, M Mirowski, T Robak. Ther. Drug Monit. 2006 Vol. 28 nr 5 s. 707-711
 19. Detection of methicillin resistance in hospital environmental strains of coagulase-negative Staphylococci. T Nowak, E Balcerczak, M Mirowski, E M Szewczyk. Pol. J. Microbiol. 2006 Vol. 55 nr 4s. 339-343
 20. Human leukocyte antigens HLA DRB1 influence clinical outcome of chronic lymphocytic leukemia. E Lech-Marańda, P Juszczyński, A Szmigielska-Kapłon, K Jamroziak, E Balcerczak, T Robak. Haematologica 2007 Vol. 92 nr 5 s. 710-711
 21. Polymorphisms and haplotypes in the multidrug resistance 1 gene (MDR1/ABCB1) and risk of multiple myeloma K Jamroziak, E Balcerczak, K Całka, S Piaskowski, H Urbanska-Rys, A Salagacka, M Mirowski, T Robak Leuk Res. 2009 Feb;33(2):332-5.
 22. ABCB1 gene polymorphisms and haplotype analysis in colorectal cancer Panczyk M, Balcerczak E, Piaskowski S, Jamroziak K, Pasz-Walczak G, Mirowski M. Int J Colorectal Dis. 2009 Aug;24(8):895-905. Epub 2009 May 5.
 23. Maspin and Nm23-H1 expression in colorectal cancer G Pasz-Walczak, A Salagacka, P Potemski, E Balcerczak, R Kordek,   M Mirowski Neoplasma 2010; 57, 2. 95-103
 24. Synthesis, X-ray structures and cytotoxic activity of platinum(II), palladium(II) and copper(II) complexes with chelating ligand E Budzisz, M Miernicka, I P Lorenz, P Mayer, E Balcerczak, U Krajewska,     M Różalski European Journal of Medicinal Chemistry 2010 (45) 2613-21
 25. ABCB1/MDR1 gene polymorphisms as a prognostic factor in colorectal cancer E Balcerczak, M Panczyk, S Piaskowski, G Pasz-Walczak, A Sałagacka,           M Mirowski Int J Colorectal Dis. 2010 Oct;25(10):1167-76.
 26. A. Sałagacka, M. Bartczak, M. Żebrowska, M. Jażdżyk, M. Balcerczak, R. Janiuk, M. Mirowski, E. Balcerczak. C3435T polymorphism of ABCB1 gene – impact on genetic susceptibility to peptic ulcer. Pharmacological Reports 2011; 63(4) (992-998)
 27. Alteration of FJ194940.1 transcript expression after provirus integration in human neoplasms E. Balcerczak, Malewski T, Bartczak M, Mirowski M Published online: 5 Mar. 2011 IJIB Int. J. Integ. Biol., 2011, 11(2):  58-63
 28. Investigation of ABCB1 1236 and 2677 SNps in patients with peptic ulcer M Zebrowska, M Jazdzyk, A Salagacka , M Balcerczak, R Janiuk, M Mirowski E Balcerczak published online 16 Nov 2011 Scan J Gastroenterol,2012;47;22-27
 29. Investigation of FJ 194940.1 gene alternative splicing in colon cancer: and its association with clinicopathological features.M Bartczak-Tomczyk, A Sałagacka, M Mirowski, E Balcerczak; published online 09.November 2011 Experimental and Therapeutic Medicine
 30. Polymorphisms of the glucocorticoid receptor gene: impact on clinical outcome of multiple myeloma E Balcerczak, M Bartczak-Tomczyk, K Jamroziak, H Urbańska-Ryś, T Robak, M Mirowski. A Sałagacka  published on-line 13.December 2011 Comp Clin Pathol

Prace poglądowe

 1. Białka HMGA i ich geny jako potencjalne biomarkery nowotworowe. E Balcerczak, M Balcerczak, M Mirowski. Post. Biochem. 2005 T. 51 nr 3 s. 261-269
 2. M. Panczyk, A. Sałagacka, M. Mirowski. Gen MDR1 (ABCB1) kodujący glikoproteinę P (P-gp) z rodziny transporterów błonowych ABC: znaczenie dla terapii i rozwoju nowotworów. Post. Bioch. 2007; 53(4): 361-373
 3. Białka oporności wielolekowej w szpiczaku mnogim. K Całka, E Balcerczak, A Sałagacka, M Mirowski Acta Heamatologica Polonica 2008,39(3):417-428.
 4. Gen K-RAS czynnik prognostyczny i predykcyjny w raku jelita grubego M Bartczak, A Sałagacka, M Mirowski, E Balcerczak, Nowotwory Journal of Oncology 2010 T. 60 nr 2  147-156
 5. Lekooporność jako problem eradykacji zakażenia H.pyolri M Jażdżyk, A Sałagacka, M Mirowski, E Balcerczak, Gastroenterologia Polska 2010 17 (6) 393-396
 6. Techniki molekularne wykorzystywane w diagnostyce lekooporności związanej z transporterami nadrodziny ABC M Żebrowska, A Sałagacka, M Mirowski, E Balcerczak, Diagnostyka Laboratoryjna 2011(47)2 205-209

Wykaz wystąpień na Kongresach

 1. MDR1 gene polymorphism associates with susceptibility to B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) and determines P-glycoprotein activity in B-CLL tumor cells. Krzysztof Jamroziak Piotr Smolewski, Ewa Balcerczak, Barbara Cebula, Monika Kowalczyk, Anna Szmigielska-Kapłon, Marek Mirowski, Wojciech Młynarski, Tadeusz Robak. Blood 2003 Vol. 102 nr 11 s. 598a American Society of Hematology Forty-fifth Annual Meeting program and abstracts December 6-9, 2003 San Diego, California
 2. Assessment of the HMGI(Y) gene expression in thyroid follicular neoplasm with use of RT-PCR method. Wojciech Czyż, Krzysztof Kołomecki, Zbigniew Pasieka, Ewa Balcerczak, Marta Rudowicz, Magdalena Jakubiak, Krzysztof Kuzdak, Marek Mirowski. Endokr. Pol. 2003 T. 54 nr 4 s. 504 Materiały III Konferencji Sekcji Endokrynologii Molekularnej PTE
 3. Uptake of radiolabeled morphiceptin, its analogs and endomorphins by mammary adenocarcinoma: in vitro and in vivo studies. Marek Mirowski, Rafał Wiercioch, Anna Janecka, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Ewa Balcerczak, Jakub Fichna, Ewa Byszewska, Renata Mikołajczak, Ryszard Wierzbicki Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imag. 2003 Vol. 30 suppl. 2 s. 310 Congress European Association Nuclear Medicine August 2003, Amsterdam
 4. Expression of ABC family transporters: breast cancer resistance protein (ABCG2) and P-glycoprotein in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). Krzysztof Jamroziak, Piotr Smolewski, Barbara Cebula, Ewa Balcerczak, Marek Mirowski, Anna Szmigielska-Kapłon, Robert W[iliam] Robey, Susan E[liza] Bates, Tadeusz Robak. – Proc. Am. Assoc. Cancer Res. 2003 Vol. 44 s. 136 94th Annual Meeting 2003 April 5-9, Toronto, Ontario, Canada : proceedings
 5. Wpływ punktowego polimorfizmu C3435T genu MDR1 na występowanie i przebieg kliniczny ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. Joanna Trelińska, Krzysztof Jamroziak Tadeusz Robak, Wojciech Młynarski, Ewa Balcerczak, Magdalena Mistygacz, Marek Mirowski, Jerzy Bodalski – Prz. Lek. 2003 T. 60 supl. 5 s. 91 II Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dzieciecej 29-30 maj 2003, Kraków
 6. Analysis of common single nucleotide polymorphism in MDR1 gene in patients with multiple myeloma. Krzysztof Jamroziak, Ewa Balcerczak, Piotr Smolewski, Sylwester Piaskowski, Barbara Cebula, Mariusz Panczyk, Agnieszka Janus, Marek Mirowski, Tadeusz Robak. Blood 2004 Vol. 104 nr 11 S. 176b 46th Annual Meeting of the American Society of Hematology San Diego, USA, December 4-7, 2004
 7. Influence of functional polymorphism in MDR1 gene on genetic predisposition and prognosis in adult acute leukemia. Krzysztof Jamroziak, Ewa Balcerczak, Piotr Smolewski, Barbara Cebula, Monika Kowalczyk, Mariusz Panczyk, Marek Mirowski, Wojciech Młynarski, Tadeusz Robak. – Hematol. J. 2004 Vol. 5 suppl. 2 s. S180 Abstract book of the 9th Congress of the European Hematology Association Geneva Palexpo, Switzerland, 10-13 June 2004
 8. Indukcja kaspazy 3 i modulacja niektórych genów apoptotycznych w ostrej białaczce mieloblastycznej (HL-60) przez deksorubicynę z amifostyną. Marek Różalski, Marek Mirowski, Ewa Balcerczak, Urszula Krajewska, Wojciech II Konferencja Naukowa poświęcona pamięci profesora Bronisława Filipowicza Modyfikowane kwasy nukleinowe Łódź, 5-6 listopada 2004: program i streszczenia. Łódź 2004 s. 62-63
 9. Ocena ekspresji genu kodującego symporter sodowo-jodowy ( NIS) w rakach tarczycy metodą RT-PCR. Milena Tosiek, Lech Pomorski, Ewa Balcerczak, Marek Mirowski, Wojciech Czyż. IV Konferencja Sekcji Endokrynologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Poznań, 2-3 października 2004 r. Poznan 2004 s. 52
 10. ABCB1 (MDR1) gene haplotypes and susceptibility to multiple myeloma. Krzysztof Jamrozik, Ewa Balcerczak, Karolina Całka, Sylwester Piaskowski, Monika Kowalczyk, Marek Mirowski, Mariusz Panczyk, Barbara Cebula, Agnieszka Janus, Tadeusz Robak. Acta Haemat. Pol. 2005 Vol. 36 supl. 1 s. 225 VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów „Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne” Lublin, 19-21 maja 2005
 11. Pharmacogenetic analysis of polymorphism in pharmacological pathway of vincristine, doxorubicine and dexamethasone (VAD Regimen) to predict response in patients with multiple myeloma. Krzysztof Jamroziak, Ewa Balcerczak, Mariusz Panczyk, Sylwester Piaskowski, Agnieszka Janus, Barbara Cebula, Marek Mirowski, Piotr Smolewski, Halina Urbańska-Ryś, Piotr Cichocki, Tadeusz Robak. Blood 2005 Vol. 106 nr 11 s. 35a 47th Congress of the American Society of Hematology Atlanta, USA, 10-13 December 2005
 12. The VH3-21 gene status correlates with elevated beta2-microglobulin serum levels and shorter overall survival of patients with chronic lymphocytic leukemia. Ewa Lech-Marańda, Tadeusz Robak, Anna Szmigielska-Kapłon Hanna Makuch-Łasica, Iwona Solarska, Krzysztof Jamroziak, Ewa Balcerczak, Marek Mirowski, Mirosław P. Majewski Krzysztof Warzocha. Blood 2005 Vol. 106 nr 11 s. 328b 47th Congress of the American Society of Hema Hematology Atlanta, USA, 10-13
 13. Leptin receptor gene variation in morbidly obese patients – preliminary study. Anna Kumor, Ewa Balcerczak, Janusz Strzelczyk, Wojciech Wilczyński, Anna Jasińska, Ewa Majewska, Józefa Lorenc. Clin. Chim. Acta 2005 Vol. 355 supp. s. 326 16th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine – EUROMEDLAB 2005 8-12 May 2005, GlasgowDecember 2005
 14. ABCB1 (MDR1) gene haplotypes and susceptibility to multiple myeloma. Krzysztof Jamroziak, Ewa Balcerczak, Karolina Całka, Sylwester Piaskowski, Monika Kowalczyk, Marek Mirowski, Mariusz Panczyk, Barbara Cebula, Agnieszka Janus, Tadeusz Robak. Hematologica. 2005 Vol. 90 suppl. 2 s. 471-472 10th Congress of the European Hematology Association Stockholm, Sweden, June 2-5, 2005 : abstract book
 15. Human leukocyte antigens HLA DRB1*01 and DRB1*02 influence clinical outcome of chronic lymphoblastic leukemia. Ewa Lech-Marańda, Przemysław Juszczyński, Anna Szmigielska-Kapłon, Krzysztof Jamroziak, Marek Mirowski, Ewa Balcerczak, Marek Kowalski Maciej Borowiec, Tadeusz Robak. Hematologica. 2005 Vol. 90 suppl. 2 s. 42 10th Congress of the European Hematology Association Stockholm, Sweden, June 2-5, 2005 : abstract book
 16. Ekspresja genu hmga1 jako marker przerzutowania w rakach jelita grubego. Autorzy: Ewa Balcerzak, Mariusz Balcerczak, Marek Mirowski. Konferencja Genomika i mikromacierze w biologii i medycynie Sucha Beskidzka, 25-28 czerwca 2005: program – streszczenia – indeks autorów. [B.m.wyd.] 2005 s. [1-2]
 17. Ekspresja genu P65 i jego białkowego produktu w nowotworach. Ewa Balcerczak, Marek Mirowski. Konferencja Genomika i mikromacierze w biologii i medycynie Sucha Beskidzka, 25-28 czerwca 2005: program – streszczenia – indeks autorów. [B.m.wyd.] 2005 s. [1]
 18. ABCB1 (MDR1) gene polymorphisms and susceptibility to multiple myeloma. Ewa Balcerczak, Krzysztof Jamroziak, Mariusz Panczyk, Sylwester Piaskowski Barbara Cebula, Agnieszka Janus, Monika Kowalczyk, Karolina Całka, Tadeusz Robak, Marek Mirowski. XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Lublin, 19-23 września 2005. Lublin 2005 s. 127
 19. C1236T, G2677T/A and C 3435T polymorphisms (SNPs) of MDR1 gene in colorectal cancer. Mariusz Panczyk, Ewa Balcerczak, Grażyna Pasz-Walczak Sylwester Piaskowski, Krzysztof Jamroziak, Marek Mirowski. XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Lublin, 19-23 września 2005. Lublin 2005 s. 138
 20. P65 gene expression as a new nonspecific marker of cancer development and progression. Ewa Balcerczak, Mariusz Panczyk, Tadeusz Malewski, Marek Mirowski. XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Lublin, 19-23 września 2005. Lublin 2005 s. 127-128
 21. Pharmacogenetics of response to glucocorticosteroids in adults with acute lymphoblastic leukemia. Krzysztof Jamroziak, Ewa Balcerczak, Zofia Szemraj, Aleksandra Salagacka, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Barbara Cebula, Marek Mirowski, Tadeusz Robak. Blood 2006 Vol. 108 nr 11 part 1 s. 737a Forty-eighth Annual Meeting of the American Society of Hematology December 9- 12, 2006 Orlando, Florida
 22. ABCB1 gene polimorphism, haplotypes analysis and prognosis in colorectal cancer. Mariusz Pańczyk, Ewa Balcerczak, Krzysztof Jamroziak, Sylwester Piaskowski, Grażyna Pasz-Walczak, Karolina Całka, Aleksandra Sałagacka, Marek Mirowski. Gliwickie Spotkania Naukowe 2006, 17-18 November. Gliwice 2006 s. [1]
 23. ABCG2 gene and breast cancer resistance protein expression in colorectal cancer. Aleksandra Sałagacka, Ewa Balcerczak, Grażyna Pasz-Walczak, Karolina Całka, Mariusz Panczyk, Marek Mirowski. Gliwickie Spotkania Naukowe 2006, 17-18 November. Gliwice 2006 s. [1]
 24. Investigation of expression and chromosomal localization of gene encoding tumor specific protein with molecular weight 65 kDa. Ewa Balcerczak, Mariusz Panczyk, Tadeusz Malewski, Marek Mirowski. Gliwickie Spotkania Naukowe 2006, 17-18 November. Gliwice 2006s. [1]
 25. CD38 gene polymorphisms contribute to genetic predisposition to B-cell chronic lymphocytic leukemia. Krzysztof Jamroziak, Zofia Szemraj, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Janusz Szemraj, Barbara Cebula, Ewa Balcerczak, Ewa Wawrzyniak, Marek Mirowski, Tadeusz Robak. Blood 2007 Vol. 110 nr 11 s. 151a-152a Forty-ninth Annual Meeting of the American Society of Hematology December 8- 11, 2007 Atlanta, Georgia
 26. Usefulness of BCRP in colorectal cancer prognosis and theraphy Aleksandra Sałagacka, Ewa Balcerczak, Marek Mirowski, Grażyna Pasz-Walczak, Tadeusz Malewski FEBS Journal Volume 275, Supl.1, June 2008 p.69 33rd FEBS Congress, 28June-3 July, Athens Greece
 27. P65 gene-seeking of partial gene structure and chromosomal localization Ewa Balcerczak, Marek Mirowski FEBS Journal Volume 275, Supl.1, June 2008 p.99 33rd FEBS Congress, 28June-3 July, Athens Greece .
 28. Ocena ekspresji genów apoptotycznych u chorych na przewlekłą białaczkę  limfatyczną leczonych kladrybiną i cyklofosfamidem                          z wykorzystaniem macierzy qPCR A. Sałagacka, I. Franiak-Pietryga, E. Balcerczak, M. Bartczak, T. Robak,     M. Mirowski, Metody molekularne w farmakologii klinicznej – od teorii do zastosowań,19 Listopad 2009,  Poznań,
 29. Maspin and Nm23-H1 expression in colorectal cancer A. Sałagacka, G. Pasz-Walczak, P. Potemski, E. Balcerczak, M. Bartczak,    R. Kordek, M. Mirowski, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,16-18 Wrzesień 2009, Łódź
 30. Analysis of splice variants forms of new molecular marker in clinically differential colon cancer cases M. Bartczak, E. Balcerczak, A. Sałagacka, T. Malewski, M. Mirowski, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,16-18 Wrzesień 2009, Łódź
 31. Investigation of new nonspecific marker (P65) of cancerogenesis  connected with  provirus integration of human chromosome 1E. Balcerczak, M. Bartczak, A.Sałagacka ,T. Malewski, M. Mirowski,  7th Parnas Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 2-8 October 2009 Jałta
 32. Investigation of splice variants of new nonspecific marker (P65) of cancerogenesis M. Bartczak, E. Balcerczak, A. Sałagacka ,T. Malewski, M. Mirowski, 7th  Parnas Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 2-8 October 2009 Jałta
 33. Ocena transkryptów genu P65 powstałych w procesie alternatywnego splicingu oraz poszukiwanie zależności pomiędzy ich obecnością                     a parametrami kliniczno-patologicznymi w rakach jelita grubego M. Milanowska, M. Mirowski, M. Bartczak, E. Balcerczak, III Ogólnopolskiego Kongresu Naukowego Młodej Farmacji, 4 Grudzień, 2009, Bydgoszcz,
 34. Inherited polymorphisms in the ligand of CD38, the CD31/PECAM-1 protein, are associated with predisposition to B-cell chronic lymphocytic leukemia.K. Jamroziak, Z. Szemraj, J. Szemraj, O. Grzybowska-Izydorczyk,  E. Balcerczak, M. Mirowski, T. Robak 14th Congress of the European Hematology Association Berlin, Germany, June 4-7, 2009
 35. Splice variants of FJ 194940.1 gene in colon cancer M. Bartczak, M. Balcerczak, , A. Sałagacka,  M. Mirowski, E. Balcerczak XIVth Gliwice Scientific Meetings, 18-19. 11. 2010
 36. C3435T polymorphism of ABCB1 gene – impact on genetic susceptibility to peptic ulcer A. Sałagacka, M. Balcerczak, R. Janiuk, M. Bartczak, M. Mirowski, E. Balcerczak , XIVth Gliwice Scientific Meetings, 18-19. 11. 2010
 37. Apoptosis-related gene expression in chronic lymphocytic leukemia A Sałagacka, I Franiak-Pietryga, E Balcerczak, M Bartczak, J Błoński,A Korycka-Wołowiec, M Borowiec, T Robak, M Mirowski XIVth Gliwice Scientific Meetings, 18-19. 11. 2010
 38. Assesement of ABCB1 C3435T polymorphism in stomach mucosa and its association with Helicobacter pylori infection as a gastrin cancer risk factor”, M Jażdżyk, M Żebrowska, K Szustak, A Sałagacka, M Mirowski, E Balcerczak, International Symposium on Therapeutic NucleicAcid,  Łódź 14-16.10.2010
 39. Determination of ABCB1 gene polymorphism at position 2677 in a ventriculus biosy material of membrane mucosa of patients infected with Helicobacter pylori.” M Żebrowska, M Jażdżyk, A Sałagacka, Marek Mirowski, E Balcerczak, International Symposium on Therapeutic NucleicAcid  Łódź 14-16.10.2010
 40. Polimorfizmy genu ABCB1 (MDR1) a podatność na zakażenie H. pylori. A Sałagacka, E Balcerczak, M Bartczak, M Mirowski III Polski Kongres Genetyki Lublin 12-15.09.2010
 41. ABCB1/MDR1 gene polymorphisms as a factor connected with drug resistance in H. pylori  E Balcerczak, M Balcerczak, R Janiuk, M Bartczak, M Żebrowska , M Jażdżyk,  M Mirowski, A Sałagacka 36 th FEBS Congress Torino, Italy,25-30 June 2011
 42. Splice variants of FJ 194940.1 gene –potential  molecular marker in colon cancer M Bartczak, A Sałagacka, M Balcerczak, M Mirowski, E Balcerczak 36 th FEBS Congress Torino, Italy,25-30 June 2011
 43. Investigation of three common polymorphisms M Żebrowska, A Jeleń, M Jażdżyk, M Balcerczak, R Janiuk, M Mirowski,  A Sałagacka , E Balcerczak XVth Gliwice Scientific Meetings, 18-19. 11. 2011
 44. Investigation of -308g>a and -1031t>c polymorphisms within the tumor necrosis factor alpha gene promoter in peptic ulcer patients  A Jeleń, M Balcerczak, R Janiuk, M Mirowski, E Balcerczak, A Sałagacka XVth Gliwice Scientific Meetings, 18-19. 11. 2011
Podziel się