II rok – Biochemia

Rok akademicki 2021/2022

 

Wyniki kolokwium wykładowego I, 2 termin (pobierz)

Wyniki kolokwium wykładowego I, 1 termin (pobierz)

 

Regulamin zajęć z biochemii (pobierz)

Sylabus (pobierz)

Podręczniki:

– Biochemia Harpera, Murray R. K. I wsp. PZWL 1998, 2002, 2004, 2008

– Biochemia, Stryer L. PWN 1999, 2003, 2005

– Biochemia. E. Bańkowski 2009

– Ćwiczenia z biochemii, Kłyszejko-Stefanowicz L (red), PWN 1999, 2003

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę 2021/2022:

dr Dagmara Szmajda-Krygier

e-mail: dagmara.szmajda@umed.lodz.pl

Konsultacje zdalnie przez aplikację TEAMS

WYKŁADY

Harmonogram (pobierz)

ĆWICZENIA

Podział na grupy laboratoryjne (zgodny z podziałem z Dziekanatu)

Harmonogram (pobierz)

Zagadnienia (pobierz) – aktualizacja 29.09.2021

WYNIKI SPRAWDZIANÓW

Podziel się