II rok – Biochemia

Rok akademicki 2022/2023

 

Regulamin zajęć z biochemii (pobierz) – aktualizacja 26.09

 

Podręczniki:

– Biochemia Harpera, Murray R. K. I wsp. PZWL 1998, 2002, 2004, 2008

– Biochemia, Stryer L. PWN 1999, 2003, 2005

– Biochemia. E. Bańkowski 2009

– Ćwiczenia z biochemii, Kłyszejko-Stefanowicz L (red), PWN 1999, 2003

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę 2022/2023:

dr Dagmara Szmajda-Krygier

e-mail: dagmara.szmajda@umed.lodz.pl

Konsultacje zdalnie przez aplikację TEAMS po wcześniejszym umówieniu.

WYKŁADY

Harmonogram (pobierz)

ĆWICZENIA

Podział na grupy laboratoryjne (zgodny z podziałem z Dziekanatu)

Harmonogram (pobierz)

Zagadnienia (pobierz) – UWAGA AKTUALIZACJA! 10.10

WYNIKI SPRAWDZIANÓW

Podziel się