III rok – Biochemia kliniczna

 

Rok akademicki 2021/22

 

Regulamin zajęć (pobierz)

 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę 2021/2022:

dr Dagmara Szmajda-Krygier

e-mail: dagmara.szmajda@umed.lodz.pl

 

Literatura podstawowa:

  1. Dembińska-Kieć, Naskalski, Solnica: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.
  2. Interna Szczeklika. Wyd. 2013 r. i późniejsze. Wybrane rozdziały.

Uzupełniająca:

  1. S. Angielski, Z. Jakubowski. Biochemia Kliniczna. Wyd. 1997 r.
  2. Choroby nerek. Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2008. Red. Michał Myśliwiec
  3. Plus inne podane w wymaganiach

 

WYKŁADY – on-line w aplikacji TEAMS, 

Piątki 9:00-11:00 oraz środy 14:00-16;00

Daty: 23.02, 25.02, 02.03, 04.03, 09.03,11.03, 16.03, 18.03, 25.03, 01.04, 08.04, 22.04, 29.04, 06.05, 13.05, 20.05. 

KOLOKWIUM WYKŁADOWE I – 25.03

KOLOKWIUM WYKŁADOWE II – 20.05

 

ĆWICZENIA i SEMINARIA

Ćwiczenia piątki 12:30 – 16:15 sala ćwiczeń przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, parter;

Harmonogram ćwiczeń (pobierz)

Zagadnienia na ćwiczenia (pobierz)

Artykuły do ćwiczenia z kwasów żółciowych (pobierz 1 , pobierz 2 )

Wyniki sprawdzianów ćwiczenia

Seminaria czwartki 13:45 – 17:30

Harmonogram seminariów (pobierz)

Zagadnienia na seminaria (pobierz) aktualizacja 2.03!

Wyniki sprawdzianów seminaria

Podziel się