II rok – Biologia Molekularna

Rok akademicki 2021/22

 

Regulamin zajęć (pobierz)

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Dagmara Szmajda-Krygier

e-mail: dagmara.szmajda@umed.lodz.pl

 

WYKŁADY

Prowadzący:

prof. dr hab. Marek Mirowski, prof. dr hab. Ewa Balcerczak, dr Agnieszka Jeleń, dr Jacek Pietrzak, dr Damian Wodziński, dr Rafał Świechowski

Terminy i miejsce:

On-line w aplikacji TEAMS: poniedziałki, godz. 14:00-16:00

Daty: 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 25.04, 09.05, 16.05, 23.05

Tematyka 

Podstawy biologii molekularnej; Nomenklatura genów; Cykl komórkowy i śmierć komórek; Kancerogeneza; Podstawy farmakogenetyki; Terapia personalizowana; Terapia genowa; Mikromacierze; Sekwencjonowanie; Badania „omiczne”; Immunogenetyka; Bazy danych

 

ĆWICZENIA/SEMINARIA

Terminy i miejsce:

Ćwiczenia:

Poniedziałki (prelekcja 8:45-9:30 s. 4B)

godz9:45-12:45 daty:

21.02 Ćwiczenie 1 gr 1,2,3
28.02 Ćwiczenie 1 gr 4,5,6
7.03 Ćwiczenie 2 gr 1,2,3
14.03 Ćwiczenie 2 gr 4,5,6
21.03 Ćwiczenie 3 gr 1,2,3
28.03 Ćwiczenie 3 gr 4,5,6
4.04 Ćwiczenie 4 gr 1,2,3
11.04 Ćwiczenie 4 gr 4,5,6

Zajęcia komputerowe (uwaga piątki!) 9:15-12:15
29.04 – sala komputerowa gr. 1 i 2
06.05 – sala komputerowa gr. 3 i 4
13.05 – sala komputerowa gr. 5 i 6

zajęcia praktyczne: sala ćwiczeń Zakładu Biochemii Farmaceutycznej

zajęcia komputerowe: pracownia komputerowa, parter

 

Wyniki wejściówek:

Ćwiczenie 1 – wyniki (pobierz)

Ćwiczenie 2 – wyniki (pobierz)

Ćwiczenie 3 – wyniki (pobierz)

Ćwiczenie 4 – wyniki (pobierz)

 

Seminaria:

poniedziałki:

 

data godzina seminarium I  seminarium II
25.04 9:00-11:00 4A gr 1 4B gr 2
09.05 9:00-11:00 4A gr 2 4B gr 1

Tematyka:

  1. Izolowanie kwasów nukleinowych z krwi obwodowej. Spektofotometryczna ocena uzyskanych preparatów.
  2. Przeprowadzenie PCR i reakcji odwrotnej transkrypcji.
  3. Rozdział elektroforetyczny produktów PCR.
  4. Projektowanie starterów do PCR. Wybieranie enzymów restrykcyjnych do badania mutacji punktowych metodą PCR-RFLP.
  5. Zastosowanie technik biologii molekularnej w:
  • onkologii: markery molekularne, badanie genów predyspozycji
  • mikrobiologii: epidemiologia, badanie wirusów i bakterii o długim czasie wzrostu
  • hematologii: monitorowanie choroby resztkowej, diagnostyka molekularna rozrostów hematologicznych
  • medycynie sądowej: ustalanie ojcostwa, pokrewieństwa, badanie śladów biologicznych z miejsca zbrodni
Podziel się