Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej

Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej znajduje się w strukturze Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 1999 r. powołana została Pracownia Biologii Molekularnej i Farmakogenomiki przekształcona w 2011 roku w Pracownię Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, a w 2001 r. – Pracownia Patobiochemii.

Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Medycyny Laboratoryjnej i Oddziału Kosmetologii. Pracownicy Zakładu uczestniczą w kształceniu podyplomowym i specjalizacyjnym farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych.

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki – nr ewidencyjny MLD w Ewidencji laboratoriów KRDL 218

Lokalizacja