Tematyka prowadzonych prac naukowych

Badania naukowe

W Pracowni Biologii Molekularnej i Farmakogenomiki tematyka obejmuje badania ekspresji oraz polimorfizmów wybranych genów w diagnozowaniu i prognozowaniu choroby nowotworowej (m. in. gen P65, HMGA1, CCND1, c-ErbB2, DD3, NIS) oraz terapii przeciwnowotworowej (MDR1, BCRP, Bcl-2, Bax, P53, c-Myc, wybrane geny kodujące cytochromy oraz receptor glikokortykosteroidowy).

Wykorzystanie hodowli ludzkich komórek nowotworowych in vitro oraz komórek prawidłowych w badaniach aktywności biologicznej naturalnych (roślinnych) oraz nowosyntezowanych związków chemicznych. Badania koncentrują się głównie na ocenie efektu antyproliferacyjnego i cytotoksycznego związków, indukcji procesu apoptozy i zagadnieniu lekooporności.

Przykładowe projekty badawcze, w których uczestniczyli studenci pracujący w naszym Kole Naukowym lub realizujący prace magisterskie:

 • Ocena ekspresji genu HMGA w niedrobnokomórkowym raku płuca
 • Ocena aktywności genu MDS w transformowanej tkance roślinnej
 • Ocena ekspresji genów AQP3 i AQP5 w grupie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializom
 • Ocena polimorfizmów genu ABCG2 w szpiczaku mnogim
 • Ocena ekspresji genu NFKB2 w raku żołądka
 • Ocena polimorfizmów genu CYP2C19 w raku żołądka
 • Badanie polimorfizmów genu ABCB1 w niedrobnokomórkowym raku płuca
 • Ocena genu ABCB1 w raku jelita grubego
 • Ocena polimorfizmu T-129C genu ABCB1 u chorych ze sporadycznym rakiem piersi
 • Ocena ekspresji genu RUNX1 i RUNX3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową
 • Badania polimorfizmów genów RUNX1 i RUNX3 w grupie pacjentów z ostrą białaczką szpikową
 • Ocena ekspresji genu CEBPA w ostrej białaczce limfoblastycznej
 • Ocena polimorfizmu G2168A genu ABCC1 u pacjentów z depresją
 • Badanie ekspresji genów wybranych metaloproteinaz w raku płuca przed, w trakcie i po leczeniu
 • Badanie elementów szlaku TGF-β w raku jelita grubego
 • Ocena ekspresji genu TIMP1 w grupie pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca
 • Wpływ cisplatyny i winorelbiny na ekspresję wybranych genów metaloproteinaz w linii komórkowej ludzkiego raka płuca

 

Podziel się