Pracownicy

prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski

Kierownik Zakładu

tel./fax: 42 677 91 26

e-mail: marek.mirowski@umed.lodz.pl

prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak

Kierownik Katedry

tel./fax: 42 677 91 30

e-mail: ewa.balcerczak@umed.lodz.pl

prof. dr hab. n. farm. Wojciech P. Mielicki

Profesor

tel.: 42 677 91 29

e-mail: wojciech.mielicki@umed.lodz.pl

dr hab. n. farm. Aleksandra Sałagacka-Kubiak

Adiunkt

tel.: 42 677 91 30

e-mail: aleksandra.salagacka@umed.lodz.pl

dr n. farm. Marta Żebrowska-Nawrocka

Główny specjalista ds. badań laboratoryjnych

tel./fax: 42 677 91 31

e-mail: marta.zebrowska@umed.lodz.pl

dr n. farm. Agnieszka Jeleń

Adiunkt

tel./fax: 42 677 91 30

e-mail: agnieszka.jelen@umed.lodz.pl

dr n. farm. Jacek Pietrzak

Adiunkt

tel. 42 677 91 28

e-mail: jacek.pietrzak@umed.lodz.pl

mgr anal. med. Agnieszka Wosiak

Starszy specjalista ds. naukowo-technicznych

tel./fax: 42 677 91 28

e-mail: agnieszka.wosiak@umed.lodz.pl

dr n. farm. Dagmara Szmajda-Krygier

Adiunkt

tel. 42 677 91 28

e-mail: dagmara.szmajda@umed.lodz.pl

dr n. farm. Adrian Krygier

Starszy specjalista ds. naukowo-technicznych

tel. 42 677 91 28

e-mail: adrian.krygier@umed.lodz.pl

dr n. farm. Rafał Świechowski

Adiunkt

tel. 42 677 91 28

e-mail: rafal.swiechowski@umed.lodz.pl

mgr anal. med. Milena Pązik

Doktorant

e-mail: milena.pazik@umed.lodz.pl

mgr farm. Lias Saed

Doktorant

e-mail: lias.saed@umed.lodz.pl

mgr Malwina Gutowska

Sekretarka

tel: 42 677 91 27

e-mail: malwina.gutowska@umed.lodz.pl

inż. Małgorzata Ambroziewicz

Samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki

tel./fax: 42 677 91 32

e-mail: malgorzata.ambroziewicz@umed.lodz.pl

mgr Beata Ziętara

Samodzielny referent ds. obsługi nauki i dydaktyki

tel./fax: 42 677 91 32

e-mail: beata.zietara@umed.lodz.pl