Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej

Pracownicy

KIEROWNIK ZAKŁADU:

prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski              

tel./fax: 42 677 91 26
e-mail: marek.mirowski@umed.lodz.pl
PROFESOROWIE:

prof. dr hab. n. farm. Wojciech P. Mielicki


tel. 42 677 91 29
e-mail: wojciech.mielicki@umed.lodz.pl

dr hab. n. farm. prof. nadzw. Ewa Balcerczak


tel./fax: 42 677 91 30
e-mail: ewa.balcerczak@umed.lodz.pl

STARSI WYKŁADOWCY:

 

dr n. farm. Marta Michalska


tel./fax: 42 677 91 28 
e-mail: marta.michalska@umed.lodz.pl


 

dr n. farm. Marek Różalski

tel./fax:

e-mail: marek.rozalski@umed.lodz.pl


ADIUNKCI:

 

dr n. farm. Aleksandra Sałagacka


tel./fax: 42 677 91 30
e-mail: aleksandra.salagacka@umed.lodz.pl


ASYSTENCI:

 

mgr farm. Ewelina Hoffman

tel./fax:
e-mail: ewelina.hoffman@umed.lodz.pl


 

mgr anal. med. Agnieszka Jeleń

tel./fax: 42 677 91 30
e-mail: agniszka.jelen@umed.lodz.pl

 

 

dr n. farm. Marta Żebrowska


tel./fax: 42 677 91 30
e-mail: marta.zebrowska@umed.lodz.pl

 

Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej