Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej

Pracownicy

 

KIEROWNIK ZAKŁADU:

 

prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski

tel./fax: 42 677 91 26

e-mail: marek.mirowski@umed.lodz.pl

 

PROFESOROWIE:

prof. dr hab. Ewa Balcerczak

tel./fax: 42 677 91 30

e-mail: ewa.balcerczak@umed.lodz.pl

prof. dr hab. n. farm. Wojciech P. Mielicki

tel.: 42 677 91 29

e-mail: wojciech.mielicki@umed.lodz.pl

 

ADIUNKCI:

 

 

dr  hab. n. farm. Aleksandra Sałagacka-Kubiak

tel.: 42 677 91 30

e-mail: aleksandra.salagacka@umed.lodz.pl

 

 

 

 

dr n. farm. Marta Żebrowska

tel./fax: 42 677 91 31

e-mail: marta.zebrowska@umed.lodz.pl

 

ASYSTENCI:

 

 

dr n. farm. Agnieszka Jeleń

tel./fax: 42 677 91 31

e-mail: agnieszka.jelen@umed.lodz.pl

 

 

mgr anal. med. Agnieszka Wosiak

tel./fax: 42 677 91 28

e-mail: agnieszka.wosiak@umed.lodz.pl

mgr anal. med. Dagmara Szmajda

tel. 42 677 91 28

e-mail: dagmara.szmajda@umed.lodz.pl

mgr anal. med. Adrian Krygier

tel. 42 677 91 28

e-mail: adrian.krygier@umed.lodz.pl

mgr anal. med. Rafał Świechowski

tel. 42 677 91 28

mgr anal. med. Jacek Pietrzak

tel. 42 677 91 28

mgr anal. med. Damian Wodziński

tel. 42 677 91 28

mgr anal. med. Katarzyna Niebudek

tel. 42 677 91 12

 

SEKRETARIAT

 

mgr Wioletta Mukaj

specjalista

tel: 42 677 91 27

e-mail: wioletta.mukaj@umed.lodz.pl

 

PRACOWNICY TECHNICZNI:

 

Janusz Graczyk

technik ds obsługi nauki i dydaktyki

tel./fax: 42 677 91 32

 

Urszula Krajewska

starszy specjalista naukowo-techniczny

tel./fax: 42 677 91 32

e-mail: urszula.krajewska@umed.lodz.pl

 

mgr Beata Ziętara

technik ds. obsługi nauki i dydaktyki

tel./fax: 42 677 91 32

e-mail: beata.zietara@umed.lodz.pl

 

 

 

Start Kontakt Zakład Biochemii Farmaceutycznej