Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej

Pracownicy

 

KIEROWNIK ZAKŁADU:

 

prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski

tel./fax: 42 677 91 26

e-mail: marek.mirowski@umed.lodz.pl

 

PROFESOROWIE:

prof. dr hab. Ewa Balcerczak

tel./fax: 42 677 91 30

e-mail: ewa.balcerczak@umed.lodz.pl

prof. dr hab. n. farm. Wojciech P. Mielicki

tel.: 42 677 91 29

e-mail: wojciech.mielicki@umed.lodz.pl

 

ADIUNKCI:

 

 

dr  hab. n. farm. Aleksandra Sałagacka-Kubiak

tel.: 42 677 91 30

e-mail: aleksandra.salagacka@umed.lodz.pl

 

 

 

 

dr n. farm. Marta Żebrowska

tel./fax: 42 677 91 31

e-mail: marta.zebrowska@umed.lodz.pl

 

ASYSTENCI:

 

 

dr n. farm. Ewelina Hoffman

tel.: 42 677 91 28

e-mail: ewelina.hoffman@umed.lodz.pl

 

 

dr n. farm. Agnieszka Jeleń

tel./fax: 42 677 91 31

e-mail: agnieszka.jelen@umed.lodz.pl

 

 

mgr anal. med. Agnieszka Wosiak

tel./fax: 42 677 91 28

e-mail: agnieszka.wosiak@umed.lodz.pl

mgr anal. med. Dagmara Szmajda

tel. 42 677 91 30

e-mail: dagmara.szmajda@umed.lodz.pl

mgr anal. med. Adrian Krygier

tel. 42 677 91 30

e-mail: adrian.krygier@umed.lodz.pl

mgr anal. med. Rafał Świechowski

tel. 42 677 91 28

mgr anal. med. Jacek Pietrzak

tel. 42 677 91 28

mgr anal. med. Damian Wodziński

tel. 42 677 91 28

 

SEKRETARIAT

 

mgr Wioletta Mukaj

specjalista

tel: 42 677 91 27

e-mail: wioletta.mukaj@umed.lodz.pl

 

PRACOWNICY TECHNICZNI:

 

Janusz Graczyk

starszy technik

tel./fax: 42 677 91 12

 

Urszula Krajewska

starszy specjalista naukowo-techniczny

tel./fax: 42 677 91 32

e-mail: urszula.krajewska@umed.lodz.pl

 

Anna Pytel

specjalista wg zakresu specjalności

tel./fax: 42 677 91 12

e-mail: anna.pytel@umed.lodz.pl

 

 

 

Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej