Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej

Pracownicy

KIEROWNIK ZAKŁADU:

 

prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski

tel./fax: 42 677 91 26

e-mail: marek.mirowski@umed.lodz.pl

 

PROFESOROWIE:

dr hab. prof. nadzw. Ewa Balcerczak

tel./fax: 42 677 91 30

e-mail: ewa.balcerczak@umed.lodz.pl

prof. dr hab. n. farm. Wojciech P. Mielicki

tel.: 42 677 91 29

e-mail: wojciech.mielicki@umed.lodz.pl

 

STARSI WYKŁADOWCY:

 

 

dr n. farm. Marek Różalski

e-mail: marek.rozalski@umed.lodz.pl

 

ADIUNKCI:

 

 

dr n. farm. Aleksandra Sałagacka-Kubiak

tel.: 42 677 91 30

e-mail: aleksandra.salagacka@umed.lodz.pl

 

 

 

 

dr n. farm. Marta Żebrowska

tel./fax: 42 677 91 31

e-mail: marta.zebrowska@umed.lodz.pl

 

ASYSTENCI:

 

 

dr n. farm. Ewelina Hoffman

tel.: 42 677 91 28

e-mail: ewelina.hoffman@umed.lodz.pl

 

 

dr n. farm. Agnieszka Jeleń

tel./fax: 42 677 91 31

e-mail: agnieszka.jelen@umed.lodz.pl

 

 

mgr anal. med. Agnieszka Wosiak

tel./fax: 42 677 91 28

e-mail: agnieszka.wosiak@umed.lodz.pl

 

SEKRETARIAT

 

mgr Wioletta Mukaj

specjalista

tel: 42 677 91 27

e-mail: wioletta.mukaj@umed.lodz.pl

 

PRACOWNICY TECHNICZNI:

 

Janusz Graczyk

starszy technik

tel./fax: 42 677 91 12

 

Urszula Krajewska

starszy specjalista naukowo-techniczny

tel./fax: 42 677 91 32

e-mail: urszula.krajewska@umed.lodz.pl

 

Anna Pytel

specjalista wg zakresu specjalności

tel./fax: 42 677 91 12

e-mail: anna.pytel@umed.lodz.pl

 

 

Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej