Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Pracownicy

KIEROWNIK ZAKŁADU:

prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski              
pr
ofesor zwyczajny
tel./fax: 42 677 91 26
e-mail: marek.mirowski@umed.lodz.pl
PROFESOROWIE:

prof. dr hab. n. farm.Wojciech P. Mielicki
tel. 42 677 91 29
e-mail: wojciech.mielicki@umed.lodz.pl

dr hab. n. farm. prof. nadzw. Ewa Balcerczak
tel./fax: 42 677 91 30
e-mail: ewa.balcerczak@umed.lodz.pl

STARSI WYKŁADOWCY:

 

dr n. farm. Marta Michalska
tel./fax:
e-mail: marta.michalska@umed.lodz.pl


 

dr n. farm. Marek Różalski
tel./fax: 
e-mail: marek.rozalski@umed.lodz.pl


ADIUNKCI:

 

dr n. farm. Aleksandra Sałagacka
tel./fax: 42 677 91 30
e-mail: aleksandra.salagacka@umed.lodz.pl


 

dr n. farm. Katarzyna Gizelska
tel./fax:
e-mail: katarzyna.gizelska@umed.lodz.pl

 

ASYSTENCI:

 

dr n.farm. Marta Żebrowska
tel./fax: 42 677 91 30
e-mail: marta.zebrowska@umed.lodz.pl

 


Zakład Biochemii Farmaceutycznej