II rok – Biologia Molekularna

Rok akademicki 2021/22

Regulamin zajęć (pobierz)

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Dagmara Szmajda-Krygier

e-mail: dagmara.szmajda@umed.lodz.pl

 

WYKŁADY

Prowadzący: prof. Marek Mirowski, prof. Ewa Balcerczak, dr Agnieszka Jeleń, dr Rafał Świechowski, dr Damian Wodziński,

Terminy i miejsce:

Wtorki godz. 8:30-10:00 ; on-line w aplikacji TEAMS

Daty: 22.02, 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.04, 12.04, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06 (9:15-10:00).

Tematyka:

Podstawy biologii molekularnej; Cykl komórkowy i śmierć komórek; Kancerogeneza; Terapia genowa; Podstawy immunogenetyki; Mikromacierze; Leki biologiczne; Sekwencjonowanie (NGS i inne metody); Technologie „omiczne”; Bazy danych; Epigenetyka; Podstawy farmakogenetyki i Terapia personalizowana; Klonowanie.

SEMINARIA – aktualizacja 14.03

 

SEMINARIUM Prowadzący Zakres wymagań
I Prof. dr hab. Ewa Balcerczak Pobierz
II dr Marta Żebrowska-Nawrocka Pobierz
III dr Marta Żebrowska-Nawrocka Pobierz
IV dr hab. Aleksandra Sałagacka-Kubiak Pobierz
V dr Agnieszka Jeleń Pobierz
VI dr Rafał Świechowski Pobierz
VII dr Dagmara Szmajda-Krygier Pobierz
VIII dr Jacek Pietrzak Pobierz

 

 

Rozkład zajęć – (pobierz)

Listy grupowe – podział zgodny z listami seminaryjnymi z Dziekanatu

 

WYNIKI SPRAWDZIANÓW

Podziel się