Wyniki sprawdzianów

WYNIKI kolokwium wykładowe 1 w dniu 23.12.2021

PONIEDZIAŁEK     815-1245 WTOREK   1215-1645 CZWARTEK   815-1245
DATA GRUPY DATA GRUPY DATA GRUPY
ĆW. XI XII XIII XIV XV ĆW. VI VII VIII IX X ĆW. I II III IV V
04.10 Wyniki ćw. 1 wyniki wyniki wyniki 05.10 Wyniki wyniki wyniki 07.10 Wyniki

Poprawa

wyniki wyniki
11.10 Wyniki

Poprawa

Poprawa18.10.

Poprawa 22.10.

wyniki wyniki  wyniki  12.10 Wyniki wyniki wyniki

 

wyniki 14.10 Wyniki wyniki wyniki wyniki
18.10 Wyniki ćw. 1 Wyniki wyniki 19.10 wyniki wyniki 21.10  

Wyniki

wyniki wyniki
25.10 wyniki Wyniki ć. 2 wyniki

poprawa

26.10 wyniki wyniki 28.10 wyniki Wyniki wyniki
08.11 poprawa Wyniki wyniki  09.11 poprawa wyniki 04.11 wyniki wyniki Wyniki

Wyniki popr.

wyniki poprawy
15.11 Wyniki wyniki 16.11 wyniki wyniki

poprawa

18.11 Wyniki wyniki
22.11 Wyniki 

poprawa 

Wyniki ćw. 1 23.11 wyniki wyniki  wyniki 25.11 wyniki wyniki
29.11 wyniki Wyniki 30.11 wyniki wyniki wyniki 02.12 wyniki wyniki
06.12 wyniki wyniki  07.12 wyniki wyniki wyniki 09.12 wyniki wyniki
13.12 wyniki wyniki Wyniki 14.12 wyniki Wyniki 16.12 wyniki wyniki
10.01 wyniki wyniki wyniki 11.01 wyniki wyniki wyniki 13.01 wyniki wyniki 

białka 2

Podziel się