III rok – Diagnostyka Molekularna

Rok akademicki 2022/23

Regulamin zajęć z diagnostyki molekularnej (pobierz)

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę 2022/2023:

dr Dagmara Szmajda-Krygier

e-mail: dagmara.szmajda@umed.lodz.pl

WYKŁADY, ĆWICZENIA i SEMINARIA

Podział na grupy laboratoryjne i seminaryjne (zgodny z podziałem Dziekanatu)

Harmonogram wykładów (pobierz)

ćwiczeń + zagadnienia (pobierz)

seminariów + zagadnienia (pobierz) – aktualizacja 8.11

Na każdym seminarium odbędzie się krótki sprawdzian w formie testowej na zaliczenie materiału teoretycznego, obowiązującego na zajęciach.

WYNIKI SPRAWDZIANÓW

Podziel się